För det är alla vi bönder, odlare, skogsägare och andra landsbygdsföretagare som får Gävleborg växa! Vi gör det på gården, i skogen och på fältet. Och vi gör det tillsammans, över hela landet, i alla näringar, i en stark organisation.

Vi vill visa vår uppskattning!

Med ”Månadens medlem” kommer lokalavdelningarna runt om i länet under 2017 att få möjlighet att lyfta en medlem som de tycker gör ett bra jobb och som visar ett stort engagemang inom det gröna näringslivet. ”Månadens medlem” kommer du hitta på vår Facebook-sida, Instagram-konto och på vår hemsida. Vi är stolta över er!

I Gävleborg har Ovansjö lokalavdelning utnämnt Anna-Karin och Sven-Olof Sundberg på Olors Gård i Storvik till månadens medlemmar i november.

Motivering lyder:

”Sven-Olof och Anna-Karin Sundberg driver mjölkproduktion på gården Olors i Storvik. Runt gården finns också de klassiska gärdsgårdarna av trä där deras får betar.

Sven-Olof och Anna-Karin är inte bara drivna LRF-medlemmar som har bra lönsamhet i sitt företag trots att de är småskaliga. De värnar om att bevara de gamla traditionerna som gärdsgårdarna som är ett kulturminnesmärke och är sanna kulturbärare som är ett riktigt föredöme för det gröna näringslivet."