Under den 7-8 november besöker Palle Borgström, tillsammans med ca 70 förtroendevalda inom LRF och  lantbrukskooperationen från hela Sverige, Högbo Bruk utanför Sandviken för att delta i den årliga riksförbundsrådet som i år hålls i Gävleborgs län. 

-Det känns bra att vi kan ge en inblick i hur vårt län ser ut och visa upp Gävleborgs tillgångar, eftersom skogen är så viktig ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Vi har stora naturresurser som vi förvaltar i skogen. Framtidens lösningar växer bokstavligen på träd. Därför kändes det som att besöket på exempelvis biobränsleterminalen i Forsbacka passade utmärkt, säger Maria Jonsson, regionordförande.

Syfte, studiebesök och mediabevakning

Vid biobränsleanläggningen mötte länspress upp för att intervjua både Palle Borgström och Maria Jonsson om LRFs påverkansarbete, skog- och äganderättsfrågor samt att höra mer om själva besöket i länet.

Syftet med konferensen var också att prata aktuella frågor kopplade till skog och växtodling, göra framtidsspaning och följa upp frågor efter riksförbundsstämman som valberedningens arbete och LRF som företagsorganisation.

 -Under de här dagarna får vi möjlighet att träffa hela bredden av LRF:s förtroendemannakår och de som representerar alla våra medlemmar. Vi diskuterar också frågor som ligger nära och är aktuella för våra medlemmar och det finns en stor medlemsnytta i det, säger Palle Borgström.

Kommunikation med beslutsfattare

Linda Segerblom, kommunikationschef och Anders Holmestig, enhetschef på utveckling och analys fick också möjlighet att prata kommunikation med deltagarna.

- Förutsättningar för att påverka politiska beslut förändras snabbt och LRF:s arbetsmetoder för att påverka politiker och beslutsfattare behöver utvecklas, sa Linda Segerblom.