We Effect besökte Bolivia 2016 och i år gick resan till Zimbabwe – en resa vars syfte är att öka medlemmarnas och medarbetarnas intresse, kunskap och engagemang samt öka intresset för jordbruks- och landsbygdsfrågor i utvecklingsländer.

- Vi var fyra medarbetare inom LRF-koncernen och fyra förtroendevalda som regionerna utsett till lokala We Effect-ambassadörer som följde med på resan, berättar Mia

Att det var mycket känslor kan man inte ta miste på när Mia berättar om de organisationerna som We Effect har ett samarbete med.

Projekten

Den organisationen som berörde Mia mest var Women and land in Zimbabwe som startades för att minska självmord bland landets kvinnor. Det är ett nätverk som anordnar olika studiecirklar för att lära framförallt kvinnorna att odla olika grödor och hur man förvaltar pengar.

På en gård som Mia besökte startades av en grupp som har satsat på att odla tomater och de har lyckats att med små medel som de fått, att få en inkomst på 150 dollar/person.

- Man måste förstå att landet är fattigt med en stor statsskuld som är bidragande till att människorna här inte har råd att handla. Deras priser är liknande som vi har här i Sverige, men de får bara ta ut 10–20 dollar om dagen om de har så mycket på banken, säger Mia.

Statens mark

I Zimbabwe äger staten all mark och att få en del att odla på är inte säkert. Att ha en långsiktig planering är inte säkert då det inte finns några rättigheter att få ha kvar marken under en längre tid. Denna lag försöker We Effect påverka genom att jordbrukarna ska få kontrakt, som det är nu så är allt muntligt och genom det så kan jordbrukarna bytas ut beroende på vem som betalar mest för marken.

Mia fick se många resultat som tack vare We Effect:s samarbete med Zimbabwe har åstadkommit.

- Vi besökte en liten by som kallas By 23, där 11 ungdomar har fått mark, 10 killar och 1 tjej. De gick ihop som en grupp och odlar nu olika grödor men de odlar även fisk i en liten damm, säger hon.

Militärer på gatorna

Besöket i Zimbabwe under deras revolution mot presidenten gjorde att det fanns mycket militärer på gatorna och det fick Mia ta del av när de blev stoppade och militären stormade bussen de färdades i. Mia fick då en K-pist mot kinden.

- Men annars var det fredligt och vi åkte ändå 100 mil med buss, säger Mia.

Polisen som annars finns efter vägarna var borta och detta gjorde att de lugnt kunde åka omkring då polisen i landet är korrupta och de tar gärna pengar av dem de stoppat.

Men även om landet har en enorm arbetslöshet så finns det en stor förhoppning på en ljus framtid inom den gröna näringen, avslutar Mia Brodin.