- Det är enormt glädjande och en sporre att vi ökade både antalet företagsmedlemmar och personmedlemmar. Fler medlemmar ger LRF Gävleborg mer styrka i påverkansarbetet vi bedriver. Ett kvitto på att vi gör ett bra arbete för våra näringar, säger Maria Jonsson, regionordförande för LRF Gävleborg.

Fokus på företagande 

Det har varit ett starkt fokus på företagande under 2017 för LRF, något som inneburit att LRFs medlemsantal nu stabiliserats i hela landet och antalet medlemmar ligger idag på en nivå kring 140 000.

I de 17 regionerna ökade antalet företagsmedlemmar i totalt 10.

- Fokus under året har legat på företagsmedlemmarna, därför känns det extra kul att vi ökar med både person- och företagsmedlemmar.

Ökningen i Gävleborg låg på 0,6 procent, vilket är 29 personer. Antalet personmedlemmar ökade från 5231 till 5249, 0,3 procent.

Här ökade vi mest

Flest nya företagsmedlemmar noterades i Västernorrland, Mälardalen, Västerbotten och Jämtland. Personmedlemmar ökade mest i Västernorrland och störst antal LRF-medlemmar totalt finns i Västra Götaland (23 085), Skåne (16 830) och Sydost (Blekinge, Kalmar och Öland 15 850 medlemmar). Minst är Norrbotten med 3 194, men som ökade med 46 företagsmedlemmar.

Den totala ökningen

Totalt hade LRF 139 717 medlemmar den 31 december 2017. Det är en marginell minskning med 1 540 medlemmar jämfört med 2016. Minskningen rör främst personmedlemmar. Antalet företagsmedlemmar uppgår till 118 475. 

- När vi 2015 ändrade medlemsavgiften viste vi att vi skulle tappa en del medlemmar. Nu känns det som vi är på rätt väg igen. Vi har haft fokus på våra prioriterade frågor och det har gett resultat.