I fredags den 26 januari 2018 träffade LRF Dalarna och LRF Gävleborg, Lotta Heimersson, VD för  Nedre Dalälvens Intresseförening och dotterbolaget Nedre Dalälvens utvecklingsaktiebolag, NeDa, för att prata om landsbygdsutveckling. NeDa jobbar bland annat med turismutveckling, myggbekämpning och naturvårdsprojekt i Nedre Dalälvenområdet.

- NeDa är ett naturskönt område med stor potential utifrån ägandet av jord och skog, säger Håkan Johansson, regionchef för LRF Dalarna och LRF Gävleborg.

Lotta Heimersson också är verksamhetsledare för Leader Nedre Dalälven. Leader är en metod för lokal utveckling där privat, offentlig och ideell sektor samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. Leader Nedre Dalälven är inne i sin tredje programperiod (2014 – 2020) och disponerar 47,9 miljoner kronor för olika projekt. Pengarna kommer från EU och ingår i Landsbygdsprogrammet.

- Leaderområdena inom Dalarna och Gävleborg är viktiga samarbetspartners i vårt arbete med livsmedelsstrategi och landsbygdsutveckling, säger Håkan Johansson.

Nedre Dalälvenområdet omfattar kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, del av Gävle och del av Sandvikens kommuner samt Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby. Dalälven är områdets gemensamma ryggrad.

Älvlandskapet Nedre Dalälven ingår också i FN-organet UNESCO´s Biosfärprogram på grund av de unika natur-och kulturmiljöerna i området.