Tanken med strukturen var att fler medlemmar skulle ha möjlighet att delta och att resvägen skulle bli kortare.

- Jag är jättenöjd med att vi kunde åka till Sandviken istället för hela vägen upp till Nytorp. Det hade aldrig varit möjligt att vara med på kvällstid när man har en mjölkgård, sa medlemmen Robert Eklund, Järbo.

Landsbygd och tillväxt

Karin Ellgardt Fredlund, Landsbygd och tillväxt, från länsstyrelsen i Gävleborg var under kvällen med för att prata om lantbrukarens unika roll och det rådgivnings- och kursmaterial som tagits fram för att stärka lantbrukarens roll och för att belysa biologisk mångfald.

-Aktiva lantbrukare är förutsättningen för att odlingslandskapet ska kunna leverera ekosystemtjänster till oss människor, säger Karin Ellgardt Fredlund.

Efter Karins genomdrag fick deltagarna, på varit håll, diskutera kring ett antal frågor kopplade till ämnet, "Den goda jorden" och vad som egentligen krävs för att få en jord levande.

- Jag kommer gärna ut och håller i föredrag, så tipsa mig om kursdagar och tema som ryms inom Greppa Näringen eller Ekologisk produktion, säger Karin Ellgardt Fredlund.

Tel: 010-225 14 24
Mail: Karin.ellgardfredlund@lanstyrelen.se

Rapport från regionstyrelsen

Maria Jonsson, regionordförande, berättade under kvällen att sju motioner kommit in till regionförbundsstämman, som ska hållas vid Bollnäs Folkhögskola den 14 mars.

- Vi kommer ha samma upplägg som ifjol med motionstorg. Det skapar ett härligt surr i lokalen och många kommer kunna diskutera motionerna, säger Maria Jonsson.

Maria berättade också om arbete från Riks med projekt 2.0 Djuromsorg och 2.0 Miljö, där LRFs strategiska inriktning och övergripande position på djuromsorgsområdet och miljö ska omprövas och uppdateras. Anledningen till varför LRFs strategiska inriktning och position i frågorna ska uppdateras handlar bland annat om att utveckla och öka den svenska livsmedelsproduktionen, skapa bättre förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet, men även att förena konkurrenskraft och djuromsorg.

- I Facebook-gruppen, "Vi är LRF" kan du som medlem komma med inspel till de remisser som ligger ute angående projekt 2.0 Djuromsorg och 2.0 Miljö. Går du med i gruppen godkänns du via organisationsservice som kollar de att du är medlem, säger Maria Jonsson.

LRF Ungdomen i Gävleborg

Lotta Zetterlund, ombudsman för LRF Gävleborg, berättade att två nya personer tagit plats i ungdomsstyrelsen, Hanna Sundmark från Hassela och Erik Ohlsson, Edsbyn. I övrigt fanns ingen förändring i styrelsen.

Erik Ohlsson berättade också att Ungdomen bjudit in Fredrick Federley, Europaparlamentariker och andre vice partiordförande i Centerpartiet, för en föreläsning någonstans i länet.

- Två datum finns på förslag och vi kommer troligtvis hålla till i Nytorp. Mer info om när han kan komma kommer ut senare, berättade Erik.

Arbetet med Livsmedelsstrategin

David Levrén, företagsutvecklare, pratade under kvällen om arbetet med den regional livsmedelsstrategin, som inleddes för drygt ett år sedan.

- Just nu hålls dialogmöten med alla kommuner och möten med föratg i matkedjan men jag har även träffat lokalavdelningar och kommungrupper. Har man inspel i vårt arbete så går det bra att kontakta mig, berättade David Levrén.

Den regionla stategin ska vara klar i slutet på 2018. 

Mittia Gårdsbruk 2018

Erika Bränd, medlemsutvecklare för LRF Gävleborg, meddelade att LRF skulle medverka under årets Mittia Gårdsbruk, inte som medarrangörer men som utställare. Mittia Gårdsbruk anornas den 24-25 augusti.