Under veckan rasade två tak på två olika mjölkgårdar i Västernorrlands län in och snömängden i kombination med plusgrader i Gävleborgs och dalän gör det även riskabelt för takras i vår region.

Vi uppmanar därför våra medlemmar att ta hjälp av professionella snöröjare som kan se över taken på ladugårdarna för att minimera risken för olyckor.

På en av gårdarna i Västernorrland befann sig runt 125 mjölkkor och fler än ett dussin dog eller avlivades på plats. Vid olyckan gjorde även LRF en kraftsamling för att hjälpa de som drabbats och för ATL berättar Gunilla Kjellsson, regionordförande, att LRF:s omsorgsgrupp snabbt fanns på plats på gården för att stötta och hjälpa till och bara någon timme efter raset var de första korna på väg att evakueras från ladugården.

– En i omsorgsgruppen har ett stort kontaktnät och det spred sig snabbt att hjälp behövdes, berättar hon för tidningen.

Tänk på säkerheten

I brist på snöröjare finns också en risk att fler väljer att röja sina tak på egen hand, vilket kan vara både svårt och dumdristigt. LRF Gävleborg varnar därför även för att tvinga upp anställda på taken.

Oavsett typ av byggnad kan det vara dags att fundera över snöröjning om man märker att exempelvis ytterdörren kärvar på ett sätt som kan orsakas av att det ligger mycket snö på taket.

En annan parameter i sammanhanget är dessutom att snön kan absorbera fukt, som gör att den blir tyngre ju längre tiden går. Fluffig lössnö kan väga så lite som 30 kilo per kubikmeter medan packad senvintersnö kan väga upp mot 300 kilo.

Redan när snön överstiger en halv meter kan många konstruktioner få svårt att bära snömängderna.

Se över försäkringen

När det kommer till större lantbruksbyggnader och industrifastigheter ligger det dessutom ofta ett stort ansvar på fastighetsägaren att röja taken eftersom det inte är säkert att försäkringarna täcker eventuella skador. Gör man en felbedömning kan ersättningen minska eller i värsta fall utebli helt.