LRF Gävleborgs ordförande, Maria Jonsson, inledde stämman med att prata om stolthet i LRF:s organisation. Vad vi står inför idag och imorgon. Vilka utmaningar som finns och hur världsläget ser ut.

Hon pratade om den regionala livsmedelsstrategin i Gävleborg som nu tar form och att vi behöver en bättre produkten i länet. Hon pratade om den fokusen som funnits i länet på skogen och hur fall som lavskrikan varit framgångsrikt. Maria tackade också alla kommungrupper för deras arbete under året som gått.

Inbjuden stämmotalare under stämman var Åsa Odell, vice ordförande i LRF. Åsa inledde sitt tal med att pratat om riksförbundets aktuella frågor och vad vi tillsammans åstadkommit under 2017.

Hon pratade också om den nationella livsmedelsstrategin, det politiska läget under valåret, EU:s jordbrukspolitik och landsbygdens möjligheter och hinder. 

Styrelens veksamhetsberättelsen presneterades genom en film som kan ses i efterhand på LRF Gävleborgs Youtube-konto.

Ordförandeval och framgång med motionstorg

Maria Jonsson valdes om som ordförande och utöver det förändrades inget i styrelen. 

Under motionshanteringen blev diskussionerna många och vid motionerna som rörde älgförvaltning och nyckelbiotoper kom flera förslag till nya attsatser.

- Vi hade en ganska intensiv diskussion kring bordet och man kom fram till att man vill att regionstyrelsen aktivt skapar informationstillfällen för medlemmar om viltskador. Det är fortfarande höga betesskador på skogsäagres mark och efter den här vintern är risken är stor att vissa områden kommer ha mer än andra områden, sa Per-Olov Uhrus under motionsgenomgången.

Utmärkelser

Under stämman delades fem silvernålar ut. En utmärkelse från LRF som ges som belöning till förtjänta LRF:are som lagt ner ett mångårigt arbete i lokalavdelningen eller på regionnivå. I år tilldelades Gunnar Jonsson, Bollnäs-Rengsjö, Hans Berglund, Torsåker, Magnus Hägglund, Arbrå-Undersvik, Lisa Thorén, Mellanljusnan och Catharina Engblom, Skog.

Utmärkelsen, Året lokalavdelning gick i år till Skog. Skogs lokalavdelning har under året bland annat ordnat en träff om solcellsel, en utfodringsdag inom mjölkproduktion och en studiecirkel om utfodringssignaler i mjölkproduktion.

Länsförsäkringars regionala pris – Ung Växtkraft - delades ut av Björn Lithner till Andreas Hellmont och Emma Hed.