-Vi har haft stort engagemang på de möten vi har genomfört och vi har lockat en bred målgrupp, säger David Levrén, företagsutvecklare för LRF Gävleborg.

Under träffarna har både företagare, politiker, tjänstemän och personer som på olika sätt har koppling i matkedjan fått möjlighet att delta och under träffarna har matens roll i samhället lett till många diskussioner.

- Jag har varit positivt överraskad över att det finns ett sådant stort intresse för maten och livsmedelsproduktionen. Många företagare har också ett stort intresse för konsumentens val och vad vi kan göra för att visa på fördelarna med att välja mat från Gävleborg. De som deltagit har också velat ha mer tid till att prata om frågorna och haft önskemål om att vi ska komma tillbaka. Många har också sagt att det är viktigt att någon erbjuder möten där man kan träffas och pratat om dessa frågor, vilket är jättekul, säger David Levrén.

Kristina Hansson och Robert Eklund, driver ekologisk mjölkproduktion i Järbo.

Under dialogmötet i Sandviken i slutet på januari kom samtalen att handla om kommunal upphandling, vad som behövs för att komma framåt med den regionala livsmedelsstrategin, bevarandet av åkermark och förenklingar av olika regler.

- Det är viktigt att delta! Det är den chans vi har för att påverka och det kändes som att beslutsfattare lyssnade på vad vi sa, säger Robert Eklund, ekologisk mjölkbonde från Järbo.

Ett förtsa utkast kommer i maj

I ett första skede kommer arbetsgruppen nu att skicka ut en första version av den regionala livsmedelsstrategin till de som deltagit under vinterns möten för att de ska ha en möjlighet att komma med inspel och att påverka slutresultatet.

- I maj skickar vi ut den första versionen och till hösten kommer sedan en uppdaterad version av en remiss. Sedan hoppas vi kunna presentera den slutgiltiga versionen till Matmötet som ska arrangeras den 6 november i Bollnäs, säger David Levrén.