Elisabet Thorén vet inte hur det ser ut på hennes skog; förutom att en motorvägsbred brandgata fällts rakt över marken. På ena sidan har det brunnit. Inte på den andra. Nu är hon på sitt sjätte informationsmöte på tre veckor om skogsbranden i Ljusdal.

95 hektar av Elisabets skog har drabbats

Elisabet driver Thorens Lantbruk med sonen Andreas och tillsammans med en kompanjon Fåraherdens lammprodukter. 95 hektar av hennes skog ligger inom ett av de brandhärjade områdena.

-          Jag vet inte hur mycket som är skadat. Det finns ju gröna fläckar som ser oskadade ut. Men i brandgatan har de ju också grävt. Det kan bli problem om det inte finns någon mull där att nyplantera i.

Elisabet är en av de över hundra markägare som samlas i Färila när Mellanskog 9 augusti bjudit in till ”Skogsägarträff med anledning av branden”. Det akuta läget är över. Ingen människa har skadats.

-          Den övervägande delen av skogen som brunnit är privatägd, berättar Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Eftersläckningsarbetet har organiserats, bland annat med patrullerande brandflyg. Mellanskog har tagit ansvar över ett område, skogsbolagen Sveaskog och Holmen varsitt. Hela brandområdet är belagt med beträdandeförbud.  I Kårböle finns ett tillfälligt brandkontor, där även Skogsstyrelsen har två representanter.

Hjälptelefonen är öppen dygnet runt

Ljusdals kommun är på plats för att berätta att ett samordningskontor nu öppnat i Ljusdal i samarbete med Länsstyrelsen, med en telefonlinje som är öppen dygnet runt.

-          Det har varit en enorm uppslutning. Vi har så mycket att tacka så många för, säger Sören Görgård (C), vice ordförande i Ljusdals kommunstyrelse.

Han försäkrar att kommunen kommer att hjälpa till att hitta ersättningsmarker om det blir tal om att brandområden ska sparas i naturvårdssyfte.

-          Ni ska veta att vi står på er skogsägares sida.

Många av skogsägarna i lokalen är också lantbrukare. Liksom Elisabet har de ställt traktorer och gödselspridare till förfogande för att delta i släckningsarbetet. LRF är en av alla inbjudna som informerar om vad de kan hjälpa till med. Ombudsman Lotta Zetterlund har suttit i länsstyrelsens stab, deltagit i samverkansmöten under branden och planerat evakueringsplatser för bland andra Elisabets djur. Bara ett par besättningar behövde evakueras från beten, inga från Nylandet.

LRF finansierar gratiskonsultation

Nu är Lotta Zetterlund en av dem som hjälper till att svara på den telefonlinje som LRF inrättat för medlemmar som drabbats av brand eller torka. Den är öppen kontorstid, med samma nummer för hela landet: 0771-18 08 11. LRF är också med och finaniserar en gratiskonsultation på fyra till åtta timmar med en försäkringsrådgivare från LRF Konsult.

Erland Hedin från LRF Konsult, själv hårt branddrabbad skogsägare, påminner om att det nu kan komma in stora intäkter utanför budget. Det gäller att ha en plan för dem.

Mattias Forslund, chef för Setras såg i Färila berättar att efter att sågen gjorts helt ren från timmer och virke, kommer brandskadat timmer att kunna tas in.

Länsstyrelsen bekostar en utbildning för skogsägarna 15-16 augusti samt en lördag, datum ej satt, om att vistas i brandskadad skog. 

-          Den ska jag gå, säger Elisabet Thorén, som ställt sig i kö för att få tala med Anders Sandström från Länsförsäkringar.

 

Elisabet Thorén och Anders Sandström på Länsförsäkringar Gävleborg

Försäkringbolagen If och Dina finns också på plats. Skogsägarna uppmanas göra en anmälan, trots att de ännu inte kan bedöma skadorna. Detta för att ge försäkringsbolagen en första bild av läget.

Elisabet kommer tillbaka med blanketter att fylla i. Länsförsäkringar betalar inmätt skog efter volym, 20 kr per kubikmeter. Restvärdet, det vill säga det man kan få ut för timret om det till exempel sågas, tillfaller markägaren. Man får också ersättning för ungskog med nyplantering upp till ett visst belopp, inklusive maskinkostnader. Även räddningskostnader, som brandgator, brandbevakning och begränsningslinjer ger rätt till ersättning.

Elisabet är luttrad. Hon väntar fortfarande på ersättning för en brand hon drabbades av på gården förra året. Och det kommer att dröja innan det är riskfritt att gå in och avverka på brandområdena.

Men jo, visst tycker hon att hon har fått stöd i krisen. Och hon är inte värst drabbad. En del har förlorat all sin skog.

Skogsstyrelsen kommer att anordna en resa till Västmanland. Det är fyra år sedan det brann där och det finns erfarenheter att ta del av.

-          I sådana här lägen är det så viktigt med personliga möten, säger Maria Jonsson, ordförande i LRF Gävleborg, som fanns på plats vid mötet tillsammans med vice ordförande Stephanie Cassel Kristofers, ombudsman Lotta Zetterlund och LRF Skogsägarnas ordförande Sven-Erik Hammar.

-          Man behöver prata med andra i samma situation men också med dem som varit i samma situation och som kan berätta om hur de har gått vidare.

TEXT/FOTO: MARIA WALRAVEN