Maria Jonsson inledde mötet. Hon berättade om årets torka och brand och att LRF Gävleborg jobbat på plats uppe i det barndrabbade området hela sommaren. Hon berättade om släckningsarbetet och att man, redan innan Länsstyrelsen kallade in LRF i sin krisstab, fått en överblick kring hur man kunde evakuera djur som fanns i en riskzon.

-       Det var också mycket tack vare våra lokalavdelningar som vi snabbt kunde stämma av läget, säger hon.

Samverkansgrupp i Ljusdal

Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF Gävleborg, satt under pågående brand med i Länsstyrelsens samordningsgrupp i Ljusdal. Samarbetet resulterade i att bönder också kunde vara med i släckningsarbetet.

-          Det är lätt att vara ordförande och lätta att vara stolt ordförande när alla ställer upp för varandra för att släcka bränder eller skörda foder, sa Maria.

Framtidens LRF

Sven Erik Hammar, från LRF:s riksförbundsstyrelse och ordförande i LRF skogsägarna, medverkade under kvällen via länk från Stockholm. Han pratade bland annat om arbetet med det nationella skogsprogrammet som nu behöver utvecklas på regional nivå. Maria Jonsson berättar att hon varit i kontakt med landshövding Per Bill rörande programmet och att Länsstyrelsen är beredd att avsätta pengar för arbetet. Sven Erik Hammar berättar också om bakgrunden till dialogen om Framtidens LRF.

Under kvällen hölls även diskussioner kring framtidens LRF som hölls av Jens Öst från Studieförbundet Vuxenskolan. Frågor som diskuterades var ”Varför valde du att börja engagera dig i LRF?”, ”Vad tycker du är roligast?” och ”Vad tycker du bör plockas bort i ditt uppdrag för att det ska bli roligare?”.

Jens Öst tog in synpunkterna från respektive ställe och sammanfattade sedan diskussionerna. SV och LRF kommer sedan att sprida material att jobba med i lokalavdelningarna.

Handlingsplanen för livsmedelsstrategin

Håkan Johansson, regionchef, berättade om handlingsplanen för livsmedelsstrategin som nu är på remiss.

-          Det finns fortfarande tid att påverka remissen. På länsstyrelsens hemsida har du möjlighet att lämna synpunkter på Gävleborgs handlingsplan, berättade Håkan. (Se länk)

http://extra.lansstyrelsen.se/livsmedelsstrategigavleborg/sv/Pages/Dokument.aspx

Rapport från styrelsen

Kvällen avslutades med en rapport från styrelsen. Bland annat berättade Erik Jörmgård om att han haft landsbygdsminister Sven Erik Bucht på gårdsbesök. Anders Forsbäck meddelade att det skulle hållas aktiviteter för biosfärsområdet Voxnadalen. Den 15 september ordnas en temadag på Bollnäs folkhögskola och man kommer också att göra studieresor till företag som bedriver köttproduktion med skogsbete.

Matfesten, Moläta var under sommaren en succé.  Stephanie Cassel Kristofers berättar att de slagit rekord med över 16 000 sålda portioner och över 5000 besökare.

Rovdjursförvaltning och älgområden

Övriga frågor handlade om vilt och rovdjur. Lotta Zetterlund berättade om vildsvinens utbredning och om förslag på rovdjursförvaltning. Hon berättade också att älgområdena kommer att ses över och att trafikverkets montering av stängsel efter järnvägarna påverkar områdena.

Årets andra träff för förtroendevalda lockade däremot få, trots att mötet hölls till på flera plaster i länet kom drygt 15 personer totalt.  

I januari var först gången som LRF Gävleborg testade att hålla träffen för förtroendevalda på flera platser i länet, för att fler skulle ha möjlighet att vara med. Då ställde dock ett kraftigt snöoväder till det för antalet deltagare.

Under mötet i augusti var styrelse och personal placerade i både Ljusdal, Bollnäs och Sandviken och på länk från Stockholm fanns Sven Erik Hammar, ordförande för LRF:s skogsdelegation.