Under mötet träffades LRF:s ordförande, Maria Jonsson, anställda från LRF och tre skogsägare fem riksdagspolitiker ( S, M, V, C, SD)  i ett lavskrikedrabbat område. Huvudtemat för dagen handlade bland annat om avverkningsproblem som uppstår när skogsägare drabbas av art och habitatskydd. Även årets torka och bränder kom på tal under träffen.

Ida Nyberg, jurist på LRF, redogjorde för vad som gäller kring art- och habitatsförordningen och beskrev hur LRF jobbat med att hjälpa de drabbade skogsägarna i Arbrå.

-          Det handlar om stora ekonomiska förluster för en skogsägarna, sa Ida Nyberg.

Anders Göransson, skogsägare, berättade om den situation som drabbat honom. Han anmälde en avverkning 2016 på ett område som inte klassades som revir. Området på kartan var utmärkt av både Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen som en plast där lavskrikan inte häckade. Men när hans anmälan kom in hävdade ändå Skogsstyrelsen att området ingick i artskyddsförordningen och att marken låg på ett lavskrikeområde. Pengarna för avverkningen (drygt 900 000 kronor) har blivit låsta i väntan på beslut och satt hela hans företag i gungning.

-          Det känns som att det finns en tankevurpa i hela hanteringen. Jag menar, det finns väl ingen skogsägare som avsiktligt vill missköta sin skog, säger Lars Backman (M) när han får höra om Anders öde.

Torka och brand

Under dagen berättar regionordföranden, Maria Jonsson om sommaren rekordtorka och om de konsekvenser som svenskt lantbruk fått på grund av den. LRF:s riksförbundsstyrelse, beskrev konsekvenserna av torkan på nationell nivå med halverade spannmålsskördar och en förlust på gårdsnivå på sammanlagt 10 miljarder kronor.

-          Tokan kommer påverka oss under en lång tid framöver. Kommunerna bör till exempel tänka på hur de planerna när det kommer till bebyggelse av åkermark, berättade hon.

Maria pratade även om LRF:s arbete under den pågående branden i Hälsingland. Hur snabbt man lyckats samordna med hjälp av LRF:s lokalavdelningar och vilken enorm uppslutning det blev, snabbt.

-          Innan Länsstyrelsen hade kallat in LRF i sin krisstab så hade vi redan fått en överblick kring vilka djur som eventuellt skulle behöva evakueras från vilka byar. Det var också mycket tack vare våra lokalavdelningar som vi snabbt kunde stämma av läget.

Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF Gävleborg, var den som satt med i länsstyrelsen samverkansgrupp i Ljusdal. Samarbetet resulterade i att bönder med traktorer och gödseltunnor kunde delta i arbetet med släckningen.

-          Våra medlemmar fyllde sina gödseltunnor med vatten på en och en halv minut. För Räddningstjänstens bilar tog det flera timmar. Våra traktorer kunde ta sig fram och hämta vatten även där det var sönderkört, säger hon.

LRF har inrättat stödtelefoner

Lotta Zetterlund berättade även om den stödtelefon som LRF inrättat med anledning av torkan och skogsbränderna.

-          Man mår dåligt. Det här är saker man inte kan påverka själv. Det är också viktigt att vi är uppmärksamma på våra grannar. Den som mår sämst kanske inte orkar ta kontakt själv.

LRF Gävleborg ville att politikerna skulle ta med sig de synpunkter som framförts och tycka till om den strategi för svensk livsmedelsförsörjning som riksdagen antog för ett år sedan.

Politikerbesöket avslutades med en gemensam kolbulle-lunch i skogen.