Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg har tagit fram ett förslag till handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi. Handlingsplanen går nu ut på remiss och du har möjlighet att lämna synpunkter. Dina synpunkter ska ha kommit in till rg@regiongavleborg.se senast 26 oktober 2018. Märk e-posten med Dnr RS 2018/887.

Du hittar förslaget genom att klicka på länken nedan: http://extra.lansstyrelsen.se/livsmedelsstrategigavleborg/sv/Pages/Dokument.aspx