- Det känns verkligen som en sporre att få utmärkelsen, säger Peter och Irene.

På sin gård driver de två sitt företag med ekologisk dikoproduktion och spannmålsförsäljning. Köttet säljs mestadels direkt till konsument och spannmålen säljer vi vidare till mjölkgårdar som är i behov av kravspannmål. Köttförsäljningen sträcker sig från Piteå till Norrköping och att bege sig ut för att möta kunder långväga har även det en fördel.

-Det är roligt att ha ett jobb som ger variation. Att åka långt i jobbet behöver inte heller vara tråkigt. För oss blir det som en minisemester där vi kan ha möjlighet att bo på hotell och rå om varandra, säger Irene.

Jobbar annorlunda

Hos familjen Eriksson jobbar man även med att fördela ut slakten under hela året och det för att ha en mer regelbunden leverans, till både butik och privata kunder.

-Dels underlättar det för slakteriet och dels blir det jämnare för oss och inte så hektiskt på hösten. Det är bra om man kan hålla på med köttförsäljningen i februari och mars också, säger Peter.

-Djuren hinner också växa på sig och man kan ta de största först och de andra hinner växa på sig lite mer, säger Irene.

Maria Jonsson delade ut utmärkelsen

På plats under dagen, för att dela ut utmärkelsen med blommor och diplom var Maria Jonsson, regionordförande för LRF Gävleborg. Motiveringen till att Peter och Irene fick utmärkelsen var att de medvetet satt upp tydliga mål i sitt företag för att få ett långsiktigt och lönsamt nötköttsföretag. De har en noggrannhet och det syns att det finns en glädje i deras företagande.

- De är två fina förebilder för andra lantbruksföretag och utmärkelsen är ett tecken på att man som entreprenör håller landsbygden levande. Det främjar det positiva i att driva ett företag och man stärks som företagare inom livsmedelsproduktionen, säger hon.

Men inför framtiden finns ingen tanke att expandera. Peter och Irenés tanke är snarare att minska ner på verksamheten.

-Det är viktigt att hålla förtagandet på en bra nivå så att glädjen finns kvar. Det finns en tendens att man annars bara ökar och ökar. Vi vill hellre dra ner verksamheten något så at vi känner att vi hinner med, säger Peter.

Avgörs i Eskilstuna

Årets nötköttsföretagare på riksnivå avgörs vid den så kallade " Köttriksdagen", som i år hålls i Eskilstuna den 16–17 november. Där kommer Peter och Irené att träffa nötköttsproducenter från hela Sverige för årsstämma, studiebesök, seminarier och debatter.