Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg har tagit fram ett förslag till handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi. Handlingsplanen gick ut på remiss i juni. Nu har LRF Gävleborg skrivit sitt remisssvar. Till höger hittar du den bifogade PDF:en. 

Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och handlingsplanen slutbearbetas och beslutas före nyår. Har du några frågor är du välkommen att kontakta David Levrén, Anna Backlin, Berit Löfgren eller Anna Hernell.

Kontaktuppgifter:
David Levrén, LRF Gävleborg, 026-24 59 91
Anna Backlin, Region Gävleborg, 026-65 02 09
Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg, 010-225 14 36
Anna Hernell, Länsstyrelsen Gävleborg, 010-225 14 92