–         Det har varit ett tufft år! Bränder och torka har ställt till för många och det har varit en utmaning att få ihop det foder och strö som behövs, inledde Lotta Zetterlund, ombudsman LRF Gävleborg.

Fokus på torkan i år

Från länsstyrelsen i Gävleborg berättade man att foderbrist, betet och de stora bränderna tagit upp mycket av tiden under sommaren.

–         Vi har haft en enorm arbetsinsats, de flesta arbetade under sommaren med branden i Ljusdal och det är stora arealer som påverkats. Torkan är ett prioriterat område under hösten. Vi har en regional samverkan med olika aktörer som berör jordbruk och vi behöver hjälpas åt i ett sådant här läge, säger Jenny Larsson, enhetschef på länsstyrelsen i Gävleborg.

Länsstyrelsen i Gävleborg såg redan tidigt i somras att det fanns ett problem med första skörden och var snabba med åtgärden att skapa en dispens att skörda i trädor. I mitten av oktober gick även brev ut om möjlighet att söka stöd för ersättning till lantbrukare (nöt och får) hösten 2018.

–         Ansökan kan göras från och med 16 oktober och det finns en gräns för hur mycket man kan få i stöd. På Jordbruksverkets hemsida finna all info.

www.jorbruksverket.se

Beslut kring utbetalningar

Jenny Larsson, länsstyrelsen, berättade också att de i dagarna fattat ett beslut kring delutbetalningarna för 2018 rörande kompensationsstöd, miljöersättningar och ekologiska ersättningar. Vanligtvis betalar de ut 75 procent av stödet. I år kommer de att betala ut 85 procent med start den 19 oktober.

–         Handläggningstiden kan ställa till det men om man inte får pengarna den 19 oktober så innebär det inte att man ska behöva vänta till slutbetalningen i december, utan utbetalningarna sker löpande, berättade hon.

De brister som uppstått på grund av torkan skall inte föranleda avdrag på stöden. 

–         Mindre avvikelser kommer hanteras från fall till fall. Tvärvillkor (Ex djurskydd, offentlig kontroll på foder och livsmedel, kontroll av livsmedel, läkemedel på gård.) som beror på torkan ska inte heller leda till avdrag. Det är ett beslutet från Jordbruksverket nationellt. Vi kommer att registrera avvikelser i vårt system men i kontrollbreven kommer det stå att avvikelsen beror på torkan, säger Kristina Larsson från länsstyrelsen.

Tvärvillkor kopplade till djurskydd

I år kommer man också att ”se genom fingrarna” när det kommer till djurskyddskontroller (till och med 31 december) och med det menade länsstyrelsen att man under kontroller kommer notera avvikelser, men att man kommer att ha ett större svängrum. Ett generellt exempelvis som togs upp handlade om lantbrukare som har lador som de inte använder.

–         Behöver man ställa in några djur där så kommer vi inte säga nej. Vi kommer se det som en tillfällig lösning. Ser vi att djuren mår bra väljer vi att följa upp vid ett senare tillfälle, säger Madeleine Karlsson.

Ring!

Under mötet uppmanades lantbrukare som kände sig osäkra att ringa för rådgivning. Det var också viktigt att söka dispens hos Jordbruksverket om man skulle binda upp tjurar eller stutar. Fanns det tankar på att bygga så var riktlinjerna att vissa av fallen inte bör förprövas när det kom till vilken typ av stall man ville bygga.

–         Förprövning för nöt ligger på 20 djur och för ligghall på 40. När det kommer till tält bör man höra av sig till oss, eftersom det finns så många olika modeller och en större risk för ras eller att djuren kan skada sig på ett eller annat sätt. Man bör då också tänka på ventilation, eftersom det är varmare längst in i hallen.

Kontaktuppgifter, rådgivning: 0771-67 00 00

Djurskydd och förprövning:

Madeleine Karlsson: 010-225 14 45

Mats Selin: 010-225 14 32

Rådgivningsersättning och foderstater

Totalt finns 10 miljoner till subventionerad rådgivning för likviditetsplanering och foderplanering. Rådgivningen bör sökas innan årsskiftet och användas innan sista mars 2019.

–         För vår region kan man ta hjälp av LRF Konsult, Hushållningssällskapet, Växa, och Djurhälsan. Komihåg att boka i så god tid som möjligt, säger Lotta Zetterlund. 

Hans Lindberg från Växa i Bollnäs berättade att det var viktigt att inventera lagret inför vintern om man hade stora differenser.

–         Det gäller att planera hur långt du kommer, att det räcker och hur länge. Det värsta man kan göra är att vänta för att sedan inse att det är kris i mars. Nu finns också rätt mycket foder att köpa. Ett tips är att gå ni på www.proteintipset.se, berättade han.

Lindberg menade också att man redan nu bör sortera ut djur om möjlighet till det finns och att försöka få iväg djur på slakt.

–         Det kan också vara viktigt att fundera på vilket foder man ska nyttja till vilket djur. Spara bästa fodret till den intensiva kalvperioden, använda köpt spannmål föst och spara ditt eget till våren, ifall priserna sticker iväg. När krisen är över så tycker jag att det är dags att planera för ett fullt stall så snart som möjligt och börja inseminera.

Avslutningsvis tycket han att man bör vara uppmärksam på olika symtom på djuren. Om de magrar, får svårt att andas eller drabbas av diarréer. Då kan det finnas farliga växter i ensilaget.

Likviditeten under kommande år

Det är viktigt att reagera och agera i tid och fundera innan det har hänt, det som kan hända. Hur kommer vinter bli och hur kommer nästa års växtodlingar att se ut? Det gäller att vara förberedd! Det menade Erland Hedin från LRF Konsult.

–         Företaget största gissel är när pengarna inte räcker till för dagen. Det krävs planering och det ger i sin tur ett underlag om man behöver gå till banken, för banker kommer kräva att se en budget.

Rådgivningskampanj

Under den stundande rådgivningskampanjen kan den som ansöker få rådgivning till ett värde av 20 000 kronor. 

–         Företaget betalar 6000 kronor och du behöver inte ha drabbats av torka för att göra en ansökan. Kravet är att du brukar minst 50 hektar.

I rådgivningen ingår en nulägesanalys, samt resultat och balansräkning. Ansökningsperioden för torkstödet gäller den 16 oktober till 5 november.

–         Den som inte sökt stöd för torka innan 5 nov kommer inte åt ansökan, så det är viktigt att göra den nu, säger Erland Hedin.

LRF Riks

Med på plats från LRF Riks fanns Martin Moraeus som gick igenom hur man i riksstyrelsen arbetat med torkfrågan. Han berättade om regeringens två krispaket som utformats och att LRF fått lämna sina synpunkter i ett av paketen.

–         Krisstödet kommer bestals ut i två omgångar. Ett omfattar 400 miljoner och kommer betalas ut i år till lantbruk med nötkreatur, mjölkproduktion eller lamm. Det har LRF inte fått vara med och planera, men den andra delen av paketet på drygt 700 miljoner kronor har vi varit delaktiga i att utforma. Pengarna kommer däremot långt ifrån täcka de förluster som lantbruket gjort.