Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt för att undvika framtida klimatförändringar och andra miljöhot mot vårt samhälle, det menade Pär Holmgren under sin föreläsning på Bollnäs Folkhögskola den 6 november.

–         Det finns mycket vi kan göra redan nu – inte minst här i Sverige.  Alla lantbrukare och skogsbrukare är nyckelaktörer eftersom det är växande skog och växter som binder koldioxid, säger Per.

Under kvällen beskrev han också klimatförändringarna, dess orsaker och konsekvenser, både globalt och lokalt.

Ökad koldioxidhalt i atmosfären leder till förändrat klimat.

Per berättade att ekosystemtjänster är grundläggande viktiga för att systemet skall fungera. Ekologi och Ekonomi måste knytas ihop.

–         Vi kommer att få ett varmare klimat och mer extremväder. Häftiga regn och längre perioder av torka. Skogen som växer binder kol. Det viktigaste är vad vi gör av träden efteråt som att till exempel bygga hus, vilket binder kol på lång sikt.

Produktion av kött har också stor påverkan, menade han.

–         Viltkött är bäst eller djur som betar på mark som inte kan odlas. Svenskt kött minskar också antibiotikaanvändningen. Slutsats en blir att när vi äter kött ska det vara svenskt.

En annan orsak till klimatpåverkan, som per Holmgren pratade om, var hur flygtransporter orsakar stora utsläpp av koldioxid. Pär berättade att han skrivit under ett upprop om flygfritt 2019, dvs avstå flygresor under ett år.

En engagerad publik ställde ett antal frågor om klimatets förändringar och framtidens drivmedel till fordon och maskiner.

Föreläsningskvällen arrangerades av LRF, Länsförsäkringar och Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg.