I januari inleddes dialogmöten i länet med olika företag i livsmedelskedjan, om den regionala livsmedelsstrategin i Gävleborg. Ett av mötena hölls på Björksätraskolan i Sandviken. På plats fanns representanter från både LRF, Sandvikens kommun, Region Gävleborg och Länsstyrelsen.   

Utmärkelsen Årets lokalavdelning gick till Skogs LRF, här representerad av Mikael Engblom, Stefan Åkerlund och
Maria Sedvall.

Det vanliga LRF-arbetet pågick också under sommaren. LRF Gävleborg var med när familjen Walleräng i Hedesunda tog emot elever från en gymnasieskola.

Fyra motioner, om EU-stöd, aluminiumburkar, miljöprövning av småskalig vattenkraft och nyckelbiotoper, från Gävleborg behandlades under riksförbundsstämman på Sånga-Säby. Nisse Bratt, LRF Ungdomen, Erik Jörmgård, Mia Brodin
och ordförande Maria Jonsson representerade LRF Gävleborg.

Den 14 juli larmades brandkåren om en skogsbrand som startat efter ett blixtnedslag i Ljusdals kommun. Branden kom att bli den största i modern tid. Bilden är tagen av Henrik Rosenqvist på Vallens gård som deltog i släckningsarbetet.

Tusentals människor hjälpte till i släckningsarbetet och LRF Gävleborg var snabbt en del av den krisgrupp som bland annat jobbade med att evakuera gårdar med djur och se till att släckningsarbetet med gödseltunnor fungerade.

I augusti var det dags för Mittia: Gård och Skog, utomhusmässan för gårdsägare med jordbruk, skogsbruk och djurhållning som i vanlig ordning höll till i Ljusdal. I LRF:s monter kunde besökarna träffa förtroendevalda och personal från både Dalarna och Gävleborg, samt LRF Konsult.

Årets nötköttsföretag blev Peter och Irene Erikssons i Forsa, som har ekologisk dikoproduktion och spannmålsförsäljning.

Besökarna på LRFs regionala matmöte i november fick provsmaka produkter och veta mer om arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. Måltidsforskaren Richard Tellström föreläste om mattrender.

LRF Ungdomens ordförande Nisse Bratt (t h) tackade för sig och lämnade  över klubban till Joel Jonsson.