- Vi vill kunna erbjuda vår hjälp i krissituationer och då är det viktigt att förmedla vad vi kan vara med och bidra med, säger Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF Gävleborg.

Tanken med mötena är att man ska diskutera hur bland annat gödseltunnor kan användas på ett effektivare sätt och på vilket sätt vi kan stå redo om en brand, likande den i Ljusdal i somras, händer igen.

- Risken finns alltid. Därför är det bra att vi reder ut allt innan, så vi gör rätt och är beredda, säger Lotta.

Kommunikationen brast

Branden som utbröt utanför Kårböle i somras klassas som den största i modern historia. På kort tid blev läget allvarligt, elden spred sig snabbt och stora insatser krävdes från många håll. LRF Gävleborg blev snabbt en del av den krisstab som sattes samman, men det man sett i efterhand är att det fanns en begränsad kunskap kring vad lantbrukare kunde hjälpa till med i släckningsarbetet och att kommunikationen kunde sett annorlunda ut.

- Vi upplevde det som att man inte riktigt förstod vad en gödseltunna var och hur den kunde komma till användning. Många lantbrukare kontaktade oss och ville hjälpa till men eftersom kunskapen var dålig nekades man först. Därför känns det så bra och viktigt att vi kan träffas och prata för att kunna samarbeta på ett bättre sätt framöver, säger David Bergqvist, verksamhetsledare på Maskinringen Västernorrland.

Lotta Zetterlund, Bengt Lindberg, ordf. Söderhamns komungrupp och David Bergqvist, Maskinringen Västernorrland i samtal med räddningstjänsten. Foto: Lovisa Svenn

Rätt koppling och kit

Under träffen med Söderhamns Räddningstjänst gick man bland annat igenom vilka kopplingar som kan behövas för de som har gödseltunnor och om det ska finnas en typ av kit som kan användas till räddningstjänstens fordon.

- Vi vill att räddningstjänster, genom Maskinringen Västernorrland, ska ha tillgång till en typ av register på de som kan vara beredda att rycka in, säger Peter de Beau, verksamhetschef på Maskinringen Västernorrland.

Listorna ska även kunna fungera vid andra krissituationer.

- Rasar ett tak på en ladugård kanske räddningstjänsten behöver hjälp att flytta eller hantera djur och då ska det vara lätt för dem att veta vem de ska kontakta. På LRF finns tillexempel en omsorgsgrupp men även kommungrupper, säger Lotta Zetterlund.

Per-Ove Johansson, räddningstjänsten i Söderhamn, pratade om hur vi skulle samarbeta. Foto: Lovisa Svenn

Studiebesök på lantbruk

LRF Gävleborg har också erbjudit att ordna studiebesök på ett lantbruk, där alla räddningstjänster i länet kommer bjudas in och det ska ske under våren.

- Det är viktigt att de får en uppdaterad bild av hur en modern ladugård ser ut, säger Lotta Zetterlund.

Under mötet diskuterades även vilken typ av ersättning den som hjälper till kan få och vem som ska registreras som kontaktperson, så att inte listorna riskerar att bli inaktuella.

LÄS MER: Bonden som guidade brandbilen rätt

UPPDRAG GRANSKNING: Skogen brinner