-          Projektet kommer pågå i två år så vi uppmanar alla som är intresserade att anmäla sig, säger Pirjo Gustafsson, företagsutvecklare och cirkelledare.

Det finns ett behov av att öka kompetensen om vattenhushållning inom jordbruket. Därför har Jordbruksverket tagit fram ett utbildningskoncept med studiecirklar om diken.

-          Det är viktigt att lantbrukare har koll på sin avvattning för att hålla odlingsmarken i god kondition och fri från försumpning. Den som äger en vattenanläggning har också ansvar för att underhålla den, säger Pirjo Gustafson

Syftet med studie­cirklarna är att sprida kunskap, vara ett stöd i arbetet med att aktivera samfälligheter, få en mer aktiv förvaltning av diken samt öka kunskapen kring underhåll av diken. Cirklarna är öppna för alla, men fokus ligger på lantbrukare och för att kunna anpassa dagen till förtagarnas behov är det bra att anmäla sitt deltagande i god tid.

-          Som deltagare har du möjlighet att påverka innehållet. Vi skräddarsyr alltså programmet efter förfrågan, säger Pirjo.

Anmälan sker på SVs hemsida eller LRFs hemsida. 

  • 18 februari, Söderhamn: https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/roten/studiecirkel-underhall-ditt-dike---soderhamn/
  • 14 mars, sandviken: https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/roten/studiecirkel-underhall-ditt-dike---sandviken/
  • 8 april, Ljusdal: https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/roten/studiecirkel-underhall-ditt-dike---ljusdal/

Fakta:

 

  • Studiecirkeln kan genomföras inom ett enskilt markavvattningsföretag, tillsammans i flera företag, eller med markägare som har enskilda diken. Under studiecirkeln kan ni även göra fältbesök för att titta på och kunna diskutera ett verkligt dike.
  • Studiecirklarna genomförs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. Cirklarna är öppna för alla (du behöver inte vara LRF-medlem). Studiecirklarna riktar sig framförallt till dig som är lantbruks­företagare, anställd maskinförare på jordbruksföretag eller maskinstation, eller på annat vis är aktiv inom de gröna näringarna (till exempel entreprenör inom täckdikning och underhåll av diken) eller markägare med jordbruksmark. Cirklarna finansierade genom EU:s landsbygdsprogram och är kostnadsfria för deltagarna. På Vuxenskolans webbplats kan du anmäla ditt intresse för att delta i en studiecirkel eller för att bli cirkelledare. Hos dem kan du även få information om det finns en utbildad cirkelledare i din närhet, om det finns plats i en cirkel som är på väg att startas eller få annan information.