Förra året drabbades Gävleborg och Västernorrland av takras. Stora snömängder och plusgrader gjorde att snömassorna blev extremt tunga och taken gav vika. I veckan kom drygt fyra decimeter i delar av Hälsingland och mer snö väntas under helgen med stigande temperaturer. Vi uppmanar därför att ta kontakt med professionella snöröjare som kan hjälpa till att se över taken på ladugårdarna för att minimera risken för olyckor.

Tänk på säkerheten

I brist på snöröjare finns också en risk att fler väljer att röja sina tak på egen hand, vilket kan vara både svårt och dumdristigt. LRF Gävleborg varnar därför även för att tvinga upp anställda på taken.

Oavsett typ av byggnad kan det vara dags att fundera över snöröjning om man märker att exempelvis ytterdörren kärvar på ett sätt som kan orsakas av att det ligger mycket snö på taket.

En annan parameter i sammanhanget är dessutom att snön kan absorbera fukt, som gör att den blir tyngre ju längre tiden går. Fluffig lössnö kan väga så lite som 30 kilo per kubikmeter medan packad senvintersnö kan väga upp mot 300 kilo.

Redan när snön överstiger en halv meter kan många konstruktioner få svårt att bära snömängderna.

Se över försäkringen

När det kommer till större lantbruksbyggnader och industrifastigheter ligger det dessutom ofta ett stort ansvar på fastighetsägaren att röja taken eftersom det inte är säkert att försäkringarna täcker eventuella skador. Gör man en felbedömning kan ersättningen minska eller i värsta fall utebli helt.