- Det värmer i hjärtat när jag tänker på alla insatser under sommaren. Tack för att ni visade omtanke. Hjältar är vad ni är!

Hon pratade också om LRFs samordning och hur vi på ett tidigt stadie kunde evakuera djur på gårdar som låg befann sig i närheten av det eldhärjade området kring Kårböle.

-         Vi mobiliserade och ordnade avstämningsmöten för plötsligt stod vi inför en krissituation. Och när blixten slog ned drabbades vi plötsligt av den största branden i modern historia, sa hon.

Maria talade varmt om den kunskap som LRF besitter. Att organisationen sitter på lösningar och att möjligheten finns inom de gröna näringarna. Hon pratade om LRFs arbete med att sätta fokus på viktiga frågor och om den satsning man under året kommer jobba med som fått namnet, Tänk Om.

-         Fler medlemmar ger mer muskler och vårt arbete avstannar aldrig och vi har en fin organisation som finns där för varandra, sa hon.

Stämmotalare

Inbjuden stämmotalare var Anders Källström, VD för LRF. I hans tal pratade han om den stolthet han kände för lantbrukskåren. Även han tog upp sommarens torka och brand och de insatser som man jobbat med från LRF Riks.

Han pratade om framtidstron, om hur förtroendet för bonden ser ut idag och att antalet företagsmedlemmar ökat inom organisationen.

Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna och vice ordförande i LRF:s riksförbundsstyrelse, kom in på skogsfrågor, äganderätt, nyckelbiotoper och skogspolitikens kärna – frihet under ansvar.

Han pratade om äganderättens problem och vilken kunskap som måste finnas hos våra beslutsfattare kring vad som gäller för att få en hållbar utveckling.

-         En stark och trygg äganderätt är en förutsättning för demokratin och det ger ett starkt samhälle. Skogen har en nyckelroll för att klara klimatförändringarna och då behöver vi bruka den mer, sa han.

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades, för andra året i rad, genom en film från året som gått.

Håkan Johansson, regionchef på LRF kontoret, gick igenom budget med intäkter och utgifter för kontor och region.

Stämman beslutade om arvoden för ordförande och ledamöter som kunde fastslås enligt valberedningens förslag.

Moläta – en framgångssaga

Inspirationsföreläsare var Olle Pallars som berättade om framgångssagan, Moläta - ett matarrangemang i Järvsö som startade 1996.

Idén med arrangemanget föddes i Järvsö lokalavdelning och Olle berättade hur de tillsammans kommit fram till hur upplägget skulle se ut och att antalet besökare snabbt ökade, från år till år.

-         Vi såg att första året blev en succé. Publiken gillade maten och tyckte om arrangemanget. Det kom mycket folk och vi ville så klart fortsätta att satsa, säger han.

Ordförandeval

Maria Jonsson fick fortsatt förtroende som ordförande och i övrigt genomfördes ingen andra förändringar i styrelsen.

Under 2019 valde man också att gå tillbaka till ordinarie motionsbehandling, tillskillnad från tidigare år då motionshanteringen skett genom motionstorg.

 Under stämman behandlades sex motioner. En av motionerna handlade om behovet av ett brandflyg.

”Det tog cirka 5 dygn från att bränderna startade runt Kårböle i Ängra och Nötberget innan de första planen var på plats. Så lång tid är inte acceptabelt. Vi yrkar att:

LRF regionalt och på riksnivå ges i uppdrag att trycka på och målmedvetet jobba för att Sverige ska ha tillgång till brandbekämpningsflyg”, skrev Mellanljusnans lokalav­delning i sin motion.

Behandlingen av motionerna gick under förhandlingen snabbt och samtliga kunde klubbas igenom utan tilläggsyttranden.

Utmärkelser

Under stämman delades fem silvernålar ut. Utmärkelse ges som belöning till förtjänta LRF:are som lagt ner ett mångårigt arbete i lokalavdelningen eller på regionnivå. I år tilldelades Anette Einarsson, Irene Walleräng, Kjell Gunnarsson, Tuula Gunnarsson och Marie Westin en varsin silvernål.

Utmärkelsen, Året lokalavdelning gick i år till Mellanljusnan. Lokalavdelningen har under visat ett stort engagemang

Länsförsäkringars regionala pris – Ung Växtkraft - delades ut av Björn Lithner