Vi höll träffen efter att lantbrukare i Dalarna upplevt både hot och trakasserier under ett halvårs tid. Både LRF och polisen såg allvarligt på situationen, då många av våra medlemmar kände en rädsla för vad de kan åstadkomma, säger Lotta Zetterlund, ombudsman på LRF-kontoret i Sandviken.

Vad kom ni fram till?

För att hjälpa polisen så är det viktigt att alla anmäler och dokumenterar det man blivit utsatt för. Det kan handla om telefonsamtal, besök eller hotfulla inlägg i sociala meder. Sen bör man undvika att konfrontera djurrättsaktivisterna och behålla lugnet. Det är också bra att hålla kontakten med vår organisation så kan vi finnas till hjälp.

Hur såg polisen på det som hänt i Dalarna under den senaste tiden?

De såg mycket allvarligt på händelserna. Yttrandefriheten och rätten att demonstrera kan ingen ta ifrån dem men när det kommer till intrång på gård så blir bilden en annan. Det är därför viktigt att anmäla.

Vad händer nu?

LRF Dalarna och LRF Gävleborg kommer ha fortsatt dialog med polisen inför till exempel betessläpp. De som vill ordna möten och ha mer information kan också kontakta mig. Det känns också skönt att vi ute på region känner ett starkt stöd för problematiken med djurrättsaktivister i hela organisationen och att man från LRF riks jobbar med frågan.