Anledningen till mötet var att LRF Gävleborg ville att räddningstjänsten skulle ha en bättre kunskap och beredskap inför sommaren och att man skulle minimera risken för att hamna i samma situation som i fjol.

-          Vi vill ha en bättre samordning så att vi kan hitta varandra på ett bättre sätt och få ut rätt resurser, säger Maria Jonsson, regionordförande för LRF Gävleborg.

Samtidigt hölls utbildningsdagen för att LRF Gävleborg ville vi visa upp hur en modern lösdriftsladugård och ett ungdjursstall ser ut idag och att uppdatera deras kunskap kring hur man utrymmer djur vid ett inträffat katastrofläge.

Genomgång av gödseltunnor

Totalt medverkade 14 personer från räddningstjänsterna i Ljusdal och Södra Hälsingland och på Brattbacka gård genomfördes både demonstrationer av maskiner och diskussioner om samordning.

-          Det var flera som inte hade sett hur man fyller en gödseltunna och hur man sprutar och det som de på räddningstjänsten tycket var mest förbluffade var den kapaciteten en tunna får, om man jämför med den utrustning de har, säger ombudsmannen Lotta Zetterlund som också var med under dagen.

Vem ska betala?

Det som framkom var också att det idag finns en problematik kring kopplingar mellan gödseltunnorna och räddningstjänstens utrustning. Men också vem som ska stå för kostnaderna.

-          Länstyrelen kommer äska medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB för att försöka få fram pengar så att det finns tillgängliga kopplingar. Om inte det går så behöver vi lösa det på något annat sätt, säger Lotta Zetterlund.

Anmäl er!

De lantbrukare som har gödseltunnor och som kan tänka sig att finnas till hands för att hjälpa till vid en brand uppmanas nu att meddela det till Maskinringen.

-          Vi behöver få in information från alla lantbrukare som har tunnor och som kan tänka sig att ställa upp. Det är viktig information för Maskinringen eftersom de är navet i all kommunikation ut mot räddningstjänsten.

Ytterligare ett möte med liknade upplägg kommer -  efter detta - att bokas in med Gästriklands räddningstjänst under maj månad.