Annika hade ingen möjlighet att var med på vår regionstämma och sedan har Coronapandemin gjort att regionstyrelsen fått skjuta på uppvaktningen. Annika fick silvernålen för hennes fina insatser inom gröna näringen under många.