– Resultatet av vårt arbete har lönat sig och det fortsättning fram till årsskiftet 2021, vilket känns roligt, säger Mona Weissmann, företagarcoach som leder projektet i Dalarna och Gävleborg.

Bild: Mona Weissmann

Arbetet inleddes 2018

Projektet inleddes 2018 och hade som uppdrag att integrera nyanlända i det svenska samhället . 

– Det huvudsakliga syftet är att möta det behov av arbetskraft som finns bland företagare i det gröna näringslivet genom att ta vara på erfarenheter, kunskaper och drivkrafter hos nyanlända och unga arbetslösa som förlorat jobbet på grund av Corona pandemin.   

Så jobbar Nya nätverk

Genom att skapa nätverk mellan företagare och jobbförmedlare sammanför Nya nätverk tillgång och efterfrågan. Företagarna får hjälp genom rekryteringsprocessen och erbjuds individuell coaching till att bli bättre arbetsledare – samtidigt som de hjälper någon att komma in på arbetsmarknaden, få erfarenhet, integreras och lära sig svenska.  

Nya nätverk hjälper företagare inom de gröna näringarna att växa vilket bland annat leder till ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i Sverige. De fem bransch-benen som projektet inriktat sig på är: mjölk, nöt, gris ägg och trädgård.  

Sedan projektet inletts har drygt 500 nyanlända kommit ut i arbete eller praktik i hela landet. Man har även etablerat nätverk i 256 kommuner och har via mail bjudit in 53 695 företagare till lokala kommunträffar.  Samtidigt har individuell coaching genomförts till 237 företagare i syfte att utveckla verksamheterna och stötta företagarna att bli bättre arbetsledare. 

Vill du veta mer?

Är du intresserad, vill bli coachad eller bara vill veta mer, kontakta Mona Weissmann.  

Tel: 010-1844 450 Mail: Mona.weissmann@lrf.se 

Projektet drivs i samarbete med Tillväxtverket. 

Länkar::