— Det var två intressanta föredrag som lyfte både möjligheter och utmaningar om jord-och skogsbrukets omställning till fossilfritt, säger Pirjo Gustafsson, verksamhetsutvecklare för LRF Dalarna och LRF Gävleborg.

LRF var i framkant under de båda mötena och påvisade arbetet som organisationen jobbar med. I Dalarna kunde deltagarna bland annat se en film om hållbarhetsarbetet på Snöborg Gård i Dala-Järna och i Gävleborg pratade Niklas Bergman om LRFs arbete med omställningen av fossilfria transporter.

Konventeten inleddes av BiodrivMitts ordförande Claes Rosengren och mötet var ett hybridkonvent som samlade drygt 50 deltagare var, varav drygt hälften var på plats i Bollnäs och hälften i Tällberg medan övriga deltog vi Teams på webben.

Andra frågor som togs upp på mötet i Gävleborg var bland annat arbetet med att utveckla Gävle Hamns intressanta klimatfärdplan, hur kommuner jobbar med att få fram etableringar av tank- och laddställen.

Därefter följde olika längre föredrag, varav ett hölls av Antti Vainio, Mellansvenska Handelskammaren, som informerade om hur man målmedvetet ökar arbetet med att effektivisera industrins omfattande transporter av främst gods till och från industrierna.

Konventen ansågs i de båda länen som mycket lärorikt och lyckat.