På tisdagen den 12/5 fortsatte vi med nästa steg i arbetet med VSO Visby, Ulf Wikström (Äganderätts- och Vattenexpert från HK) och Kristin Skeppsbyn (jurist LRF Konsult) var här och berättade om rättsläget. Allt fler yttranden i olika sammanhang pekar åt rätt håll (att ersättning ska utgå till markägaren när dennes markanvändning hindras eller försvåras).
På mötet beslöt de närvarande medlemmarna att vi ska ha ett nytt informativt möte med "politiken". Ett möjligt totalt ersättningsbelopp för mark inom VSO ska omfatta förlorat markvärde, eventuella investeringar som är gjorda och inte kan användas samt övriga delar av fastigheten. På det kommande mötet med politikerna tänker vi redovisa rättsläge och belopp som kan vara aktuellt i Visby VSO. I Skåne och Halland pågår två stora ersättningsmål på 60 respektive 85 miljoner kronor.