Tisdag den 30 juni på Mellangatan 7:

LRFs seminarier:

Sverige större än storstan
- seminarier om hur vi får hela landet att växa

12.00-13.00 Livmedelsstrategin och konsumentmakt
Arbetet med den nationella livsmedelsstrategin pågår för fullt. Flera konsumentundersökningar och trendrapporter
pekar på samma sak; intresset för matens ursprung är starkt och växande!
Medverkande: Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister, Ulf Berg (M), Örjan Brinkman, ordförande Sveriges
Konsumenter, Helena Jonsson, förbundsordförande LRF. Arrangör: LRF.
13.00-14.00 Somrig lunch på svenska råvaror
14.00-14.45 I landet växer den hållbara framtiden
Med en biobaserad ekonomi skapar vi grön tillväxt och nya gröna jobb. Hållbar tillväxt på riktigt! Diskussion
om hur vi kan ta steg tillsammans mot en biobaserad ekonomi.
Medverkande: Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Peter
Eriksson (MP). Arrangör: LRF och LO.
15.30-16.30 Vad krävs för att öka exporten av jordbruksvaror och livsmedel?
Det finns en tydlig viljeriktning från politiskt håll att genom en exportstrategi och en livsmedelsstrategi
öka exporten ytterligare. Vad innebär detta för lantbruket och livsmedelsindustrin?
Medverkande: Annika Åhnberg, samordnare av den nationella livsmedelsstrategin, Bengt-Olov Gunnarson, ordfö
rande Lantmännen, Fredrik Torehammar, chef public affairs Livsmedelsföretagen, Elisabet Knutsson (MP),
Ulf Berg (M). Arrangör: Lantmännen.
16.30-17.30 Lönsamt företagande inom livsmedelsproduktion – en möjlighet i framtiden?
Svenska konsumenter köper mer närodlat och regeringen presenterade under våren sin strategi för konkurrenskraftigt
jordbruksnäring. Flera goda signaler, men också utmaningar och stenhård konkurrens. Vad
är viktigt för att göra svensk livsmedelsproduktion till en framtidsbransch?
Medverkande: Kristina Yngwe (C), vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, Magnus Bolin, ägare och VD för
Gotlandsägg AB, Jennie Nilsson (S), ordförande Näringsutskottet, Katarina Hedström Klarin, VD LRF Konsult.
Arrangör: LRF Konsult.
17.30-18.30 Tillsammans får vi landet att växa – de gröna näringarnas roll i landsbygdsutveckling
Landsbygdens utveckling har debatterats flitigt under våren. För att Sverige som nation ska få en hållbar
tillväxt måste produktionen på landsbygden ses som en viktig del i hela samhällsutvecklingen.
Medverkande: Isak From (S) och Eskil Erlandsson (C) i dialog med tre bönder samt Helena Jonsson, förbundsordförande
LRF, om framtidens utmaningar för landsbygdens tillväxt. Arrangör: LRF.

Onsdag den 1 juli

Urval av seminarier med koppling till den
Gröna näringen den 1/7, från kl 09.00-

Seminarium
300 miljarder – därför är riskkapitalet avgörande för Sveriges tillväxt
SVCA Svenska riskkapitalföreningen
1/7 2015, 09:00 - 09:45 Hästgatan 2, "Företagarnas lokal" Seminarium Näringsliv, Sysselsättning/arbetsmarknad

Seminarium
Hur stödjer vi den svenska produktionen av livsmedel?
Martin & Servera
1/7 2015, 09:00 - 10:00 Hästgatan 12, Seminarium Mat

Seminarium
Andningshjälp till Östersjön
Forskningsrådet Formas, Östersjöveckan, IVL Svenska miljöinstitutet
1/7 2015, 09:00 - 10:30 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, "Sal E22" Seminarium Klimat/miljö, Forskning

Seminarium
Samhällsnyttiga produkter vad är det? Vilka är utmaningarna och drivkrafterna?
Jernkontoret, Skogsindustrierna
1/7 2015, 09:30 - 10:30 S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, "Industriområdet" Seminarium Hållbarhet, Ekonomi

Seminarium
Förnybar generation – hur vill ungdomsorganisationerna att omställningen till förnybart ska gå till?
Förnybarhetsrådet, 100% Förnybart
1/7 2015, 09:30 - 10:10 Södra kyrkogatan 13, Seminarium Energi, Klimat/miljö

Seminarium
Hur får vi Sveriges landsbygd att leva?
ICA
1/7 2015, 09:50 - 10:10 Österports parkering, Seminarium Hållbarhet, Mat

Seminarium
Vätgas som energilagring?
Vätgas Sverige
1/7 2015, 10:00 - 12:00 Glassbaren, Skeppsbron 12, Seminarium Energi, Hållbarhet

Seminarium
Jämställdhetsutredningen presenterar tio års jämställdhetspolitik
Jämställ.nu, som ägs av Länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska ESF-rådet och VINNOVA, samt Jämställdhetsutredningen
1/7 2015, 10:00 - 10:30 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, Seminarium Jämställdhet

Seminarium
Släcka branden eller törsten? Om kemikalier i dricksvatten
Havs- och vattenmyndigheten
1/7 2015, 10:00 - 10:45 Gotlands museum, Strandgatan 14, "Miljöaktuellt Arena" Seminarium Klimat/miljö

Seminarium
Ett svenskt lantbruk utan antibiotika – är det möjligt?
Sveriges lantbruksuniversitet
1/7 2015, 10:00 - 12:00 Björkanderska, Skeppsbron 24, "Sal F14" Seminarium Forskning, Mat

Seminarium
Det svenska köttets framtid – växande exportmöjlighet eller nationell nischprodukt?
HKScan
1/7 2015, 10:30 - 11:30 Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19, Seminarium Mat, Näringsliv

Seminarium
Framgångsrikt ledarskap – bota orsaken istället för att behandla symptomen
Offentliga Affärer, Enhancer Consulting
1/7 2015, 10:30 - 11:00 Strandvägen 4, "Offentliga Affärers tält" Föreläsning Ekonomi, Hållbarhet

Seminarium
Kryssningstrafiken – Östersjöns framtida tillväxtmotor?
CMP Copenhagen Malmö Port
1/7 2015, 10:30 - 11:30 Hästgatan 1, "Öresundshuset" Seminarium Näringsliv

Seminarium
Hur kan ny energieffektiv belysning bli helt gratis?
Rexel Energy Solutions, Rexel Sverige AB
1/7 2015, 11:00 - 11:30 Skeppsbron, H103, Seminarium Energi

Seminarium
Att gå utanför ledarrollen är den nya ledarrollen
Sveriges Kommunikatörer
1/7 2015, 11:00 - 12:00 Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Föreläsning Media/journalistik

Seminarium
Vad ska Sverige leva av i framtiden?
Almega
1/7 2015, 11:00 - 12:15 Strandvägen 4, "Almegas tält, Vardagsrummet, Wisby Strand" Seminarium Näringsliv, Sysselsättning/arbetsmarknad

Seminarium
Dags för Power to Gas i Sverige?
Swedegas, Energiforsk AB
1/7 2015, 12:00 - 13:00 Hästgatan 1, innergården, Seminarium Energi, Klimat/miljö

Seminarium
Hur långt före kan vi gå? En klimatdiskussion med industriperspektiv
Skogsindustrierna, Jernkontoret, SweMin, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, EFA
1/7 2015, 12:00 - 13:30 S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, "Industriområdet" Seminarium Klimat/miljö, Näringsliv

Seminarium
Det framgångsrika ledarskapet – mod och kärlek
Ledarna - Sveriges chefsorganisation
1/7 2015, 13:00 - 14:00 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Seminarium Sysselsättning/arbetsmarknad

Seminarium
De nationella miljömålen samt ett klimatpolitisk ramverk
Nationella miljömålssamordnaren för näringslivet, Miljömålsberedningen
1/7 2015, 13:00 - 15:00 Södra kyrkogatan 13, Seminarium Hållbarhet, Näringsliv

Seminarium
Mer kunskap gör jordbruks- och trädgårdsnäringen mer konkurrenskraftig
Sveriges lantbruksuniversitet
1/7 2015, 13:00 - 15:00 Björkanderska, Skeppsbron 24, "Sal F14" Seminarium Forskning, Internationella frågor

Seminarium
Biogasens roll i energiomställningen?
Swedegas, Region Skåne, Energigas Sverige
1/7 2015, 13:15 - 14:15 Hästgatan 1, innergården, Seminarium Energi, Klimat/miljö

Seminarium
The crisis in Ukraine: One of EU:s biggest challenges?
EU-kommissionen
1/7 2015, 14:30 - 15:30 Strandvägen, H526, "Europahusets paviljong" Workshop EU

Seminarium
Hur skapar vi ett klimatsmart jordbruk?
Ekobanken, Trialog Tankesmedja
1/7 2015, 14:30 - 15:45 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, "Sal D20" Seminarium Klimat/miljö

Seminarium
Solenergi – en olönsam investering, eller?
Rexel Energy Solutions, Rexel Sverige AB
1/7 2015, 15:00 - 15:30 Skeppsbron, H103, Seminarium Energi

Seminarium
Insekter – det nya köttet?
Forskningsrådet Formas
1/7 2015, 16:00 - 16:45 Gotlands museum, Strandgatan 14, "Miljöaktuellt Arena" Seminarium Mat, Hållbarhet

Seminarium
Den svenska mjölkkrisen – ska korna betala priset?
Djurens Rätt
1/7 2015, 16:00 - 17:45 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, "Sal B23" Seminarium Annat

Seminarium
Hur kan en tuffare miljöpolitik stärka näringslivets konkurrenskraft?
Cleantech Östergötland
1/7 2015, 16:00 - 17:00 Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, "East Sweden Arena" Seminarium Klimat/miljö, Hållbarhet