Igår bildades Leader Gute ideell förening för strukturfondsperioden 2014-2020. Leader Gute ska utifrån strategin för Lokalt Ledd Utveckling, genom Leadermetoden, utveckla Gotland. LRF Gotland initierade arbetet med strategin hösten 2013 och har deltagit aktivt hela vägen.