Igår besökte Gunnar Lindén, en av LRFs äganderättsexperter, ön för att informera Forsa LRF-avdelning om vad som gäller i ett Natura 2000 område. Inom Forsa LRF-avdelnings område pågår fortfarande inventeringar av Natura 2000 områden och Länsstyrelsen planerar att ha ett färdigt förslag i mitten av oktober. LRF jobbar på olika sätt vidare med frågan.