Den sista Worskshopen för att ta fram en strategi för den Gröna Näringen på Gotland hölls i måndags på Lantmännen i Klintehamn. Representanter från de olika delarna av näringen deltog och diskuterade för att ta fram åtgärder som leder till en önskad potentiell utveckling. Strategin är ett ingångsdokument till arbetet med att ta fram Region Gotlands övergripande Livsmedelsstrategi i vilket vi från Gröna näringen fokuserar på vår potential och unika förutsättningar.