Generella synpunkter på förslaget till FÖP (fördjupad översiktsplan) för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025.

LRF Gotland har läst igenom materialet samt hållit ett möte för medlemmar som är verksamma i området och därmed direkt berörda. I svaret har LRF Gotland skrivit att vi tycker det är ett gediget underlag som väl beskriver ”då- och nuläget” i området. Vi är också överens om att det är viktigt att bibehålla rådande karaktär i området och så att säga inte bygga bort det attraktiva landskapet. Samtidigt tycker vi att underlaget är magert i sin beskrivning av hur Region Gotland vill ”tillåta” utvecklingen på Östergarnslandet. En sammanfattande bild/beskrivning av hur regionen vill åstadkomma en positiv utveckling för inflyttning- och säkrad framtida service behövs för att komplettera underlaget med. Vill du ha hela LRFs svar vänligen maila kontoret.