I lördags pratade vi skog med våra lokala politiker i Miljöpartiet på Gotland. Rickard Hansson visade på skog, maskiner och lokala biobränslepannan i Fole. LRF Gotland och Mellanskog gav en bakgrund om hur skogsproduktionen fungerar idag och vilka villkor det är för familjeskogsbrukaren. En hel del dialog om hållbarhet, fossilfritt, vilka möjligheter skogen ger idag och i framtiden och ideér om hur vi tillsammans kan nyttja skogen framöver.