Tillväxt Nötkött är ett samarbete mellan Sveriges Nötköttsproducenter, LRF Kött, McDonalds och Gård & Djurhälsan. Syftet med projektet är att nå tillväxt i svensk nötköttsproduktion genom ökad lönsamhet i hela kedjan. Som en del i projektet bjuds du in till lokala utbildningsträffar som ger dig verktyg för att öka lönsamheten i din nötköttsproduktion.

 Under 2015 hålls fyra kostnadsfria utbildningsträffar, med fyra olika teman, i hela landet. De fyra temana är Affärsmässigt företagande, Optimal utfodring, Utfodringsstrategier samt Produktionseffektivitet. Vårens träffar genomfördes med totalt drygt 550 anmälda deltagare, och nu är det dags att genomföra hösten träffar.


För heldagsträffen på Gotland den 11/11 är tiderna 09:30-15:30, naturligtvis finns då även möjlighet att delta under halva dagen. Anmäl dig senast en vecka innan träffen (gärna tidigare) i första hand på www.gardochdjurhalsan.se. Dagen kommer vara på Lövsta.
Du kan också anmäla dig till Lena Hjorth, Gård & Djurhälsan på tel 046-32 58 80.

Aktuell information finns inom kort på www.gardochdjurhalsan.se

Hjärtligt Välkommen!