Funktionärsträff på Länsstyrelsen!
Närmare hundra ledamöter i våra lokalavdelningsstyrelser och ungdomsstyrelsen tillbringade en kväll på Länsstyrelsen på Gotland. Landshövding, länsråd, enhetschefer och ett flertal medarbetare tog emot oss och informerade/svarade på frågor till sent på kvällen.