Ett möte med Länsledningen angående det föreslagna Natura 2000-området i Stenkyrka hölls i början av veckan. Medlemmar som omfattas av förslaget beskrev hur det påverkar deras verksamhet, ekonomi och plan framåt.