En LEAN-dag hölls hos Mats Ekström, Båtels Lojsta. Ett 35-tal intresserade företagare lyssnade på vad LEAN är och innebär. De fick sedan ta del av Mats Ekströms erfarenheter och besöka hans gård. Ny LEAN-period startar till hösten 2016.