Två gårdar tog emot studiebesök av politiker från regionstyrelsens AU och ledamöter i tekniska nämnden. Gårdarna är två av de som kommer drabbas kraftigt ifall beslutet träder i kraft. Under dagen fick representanter från LRF Roma-Björke chansen att ställa frågor direkt till politikerna. En av frågorna som  ställdes berörde hur bönderna ska bli kompenserade för det eventuella markintrånget.

- Lagen är tydlig att det finns en ersättningsrätt. Ett vattenskyddsområde ska behandlas på samma sätt som ett naturreservat, sa Ulf Wickström, jurist på LRF.

Politikerna lyssnade på lantbrukarnas tankar kring vattenskyddsområdet och uppskattade mötet.

Tekniska nämnden lämnade få svar utan hänvisar till sitt öppna möte den 23 februari.

Den fullständiga artikeln går att läsa i Land Lantbruk nummer 8 som kommer ut 19 februari.