Onsdagen den 20 januari hade LRF ordförandekonferens på Gotland Grönt Centrum. Programmet bestod av reflektioner kring året som gått och vad som blir aktuellt 2016.

- Generellt är det många som haft det tufft det här året. Förhoppningen framöver är att hitta nya vägar och skapa möjligheter till bättre lönsamhet för företagen, säger Anna Törnfeldt, ordförande på LRF Gotland.

En större händelse under förra året var manifestationen för mjölk med riksomfattande namninsamling och manifestation på Mynttorget. På Gotland genomfördes under våren ett mjölkprojekt till förmån för mjölkproducenterna. Mångas engagemang lades ner på att arbeta fram en strategi för gotländsk livsmedelsproduktion. Förra året präglades även av vattenfrågor och Natura 2000. Dessa frågor fortsätter vara aktuella under 2016. Fortsatt fokus ligger även på äganderätt, de försenade jordbruksstöden, färjetrafiken och vattenfrågor.

De uppskattade evenemangen Gotlands Skördefestival, Öppen gård och Skolkontakten kommer också att äga rum under det kommande året. LRF kommer som vanligt arbeta med utbildningar, funktionärsträffar och stödja lokalavdelningarna.

Läs hela artikeln i nummer 8 av Land Lantbruk.