Tidningar och radio har presenterat nyheter om de försenade jordbruksstöden, färjetrafiken och livsmedlet på ön. Rubriker som förekommit i samband med LRF är ”LRF visar viktigt engagemang”, ”Hon rasar mot försenat miljonstöd” och ”LRF: Långsamma färjor hotar lantbruket”.

Annonsvärdet av LRF’s generella genomslag  i media beräknas vara 322,5 miljoner kronor. Det är en ökning med 22,9 miljoner i jämförelse med året innan. Medierapporten inkluderar tryckt media, webb, radio och TV.