I förmiddags möttes medlemmar och LRFs regionkontor för att diskutera hur och vad en ”masterplan för markavvattning” bör utformas och innehålla. En masterplan är en övergripande plan för hur arbetet ska bli genomfört.  Idén om en masterplan dök upp vid ett möte med länsstyrelsen där problematiken med översvämmade myrar lyftes.

LRFs bild av vad en masterplan ska avhandla kommer nu att presenteras för länsstyrelsen så att arbetet kan påbörjas.