Den 29 januari hade LRF Gotland och berörda företagare i Roma möte om Busarve vattentäkt. Planen är att bjuda in politiker för att lyfta frågan och visa konsekvenserna av en 822 hektar stor vattentäkt i Roma-området. LRF Gotland stöttar de berörda företagarna i att hitta en lösning för att kunna fortsätta bruka marken i området utan vidare restriktioner. Den 10 februari är politiker, Tekniska nämnden och Regionsstyrelsens AU inbjudna för att diskutera frågan tillsammans med representanter från LRF Roma-Björke.