Efter VSO-dagen i Roma presenterade regionen ett nytt förslag om  vattenskyddsområdets utbredning. Ikväll den 23 februari är det tredje informationsmötet angående förslaget. Platsen är i gymnastiksalen på Gotland Grönt Centrum klockan 18.00-20.30. Under mötet kommer regionen att presentera en nyligen gjord analys av vattenskyddsområdets konsekvenser. Programmet består av en presentation av regionens förslag och gruppdiskussioner. Detta kommer sedan ligga till grund för en vidare handläggning.

Under eftermiddagen samordnar LRF Gotland tillsammans med lokalavdelning Roma-Björke för att förbereda frågeställningar och diskussionunderlag till mötet.

Tid: 18.00-20.30

Plats: Gymnastiksalen, Gotland Grönt Centrum

Mer information på regionens hemsida: http://www.gotland.se/85362