Kjell Nilsson, Susanne Welin Berger och Mikael Pettersson fick silvernålar i år för omfattande tjänst inom LRF. Sedan 2001 har Kjell Nilsson bland annat varit ordförande i Hejnum Bäl LRF-avdelning och ordförande i LRF ungdomen och varit vice ordförande vid två tillfällen på LRFs riksförbundsstämma. Susanne Welin Berger fick priset med motiveringen ”för sitt stora engagemang i gröna näringarna och i frågorna färjetrafiken och offentlig upphandling”. Mikael Pettersson prisades för sitt gedigna arbete med Lau LRF-avdelning under några svåra år med få medlemmar.

Årets lokalavdelning blev Gothem. De har arbetat hårt för att stärka konkurrenskraften hos medlemmarna och förbättrat förutsättningarna för ett framgångsrikt landsbygdsföretagande i bygden. Bro och Lau LRF-avdelning fick särskilda hedersomnämnanden.

”Tummen upp” gavs till Forsa lokalavdelning. De prisades för sitt idoga arbete med Natura 2000. I deras arbete har de bjudit in politiker och specialister samt skapat debatt och engagemang till nytta för hela Gotland.

LRF Ungdomen delades ut Guldkammen till Annika Farinder för sitt stora engagemang i naturbruksutbildningen på Gotland. Motiveringen löd ”som ett av ansiktena utåt skapar hon en positiv bild av Gotlands Grönt Centrum”.

Gothems LRF-avdelning fick pris för årets lokalavdelning. Särskilt hedersomnämnande fick Bro och Lau lokalavdelning.

Gothem lokalavdelning fick pris för årets lokalavdelning. Bro och Lau LRF-avdelning fick särskilt hedersomnämnande.

Foto: Rebecka Nyström