Den 9 mars kallade omsorgsgruppen kriskontakterna i lokalavdelningarna till sitt årliga erfarenhetsmöte. Olyckan som skedde i en silo i Eke var en central punkt där de berörda fick berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Räddningstjänsten fanns på plats för att informera om sitt arbete under en uttryckning. Därefter fick kriskontakterna komma med frågor och förslag till hur arbetet kan förbättras utifrån den tidigare nämnda olyckan.

Om omsorgsgruppen och kriskontakterna

Omsorgsgruppen är en grupp handplockade LRF-medlemmar som fungerar som ett stöd för att förmedla kontakter i händelse av en kris.

Kriskontakternas uppdrag är att rycka ut vid krissituationer i socknen.

För att läsa mer om omsorgsgruppens arbete och hitta kriskontakterna, klicka här.