Årets skolkontakt genomfördes under maj månad. 10 klasser från 9 skolor besökte antingen Odvalds i Linde, Botvalde i Gothem eller Kviungs i Stenkumla. Några dagar innan klassen kom till gården så fick de under en lektionstimme besök i klassrummet av en Bonde som berättade. Totalt kom närmare 300 barn, lärare och föräldrar att besöka en gård. Gemensamt för dem alla var att de tyckte besöket var riktigt bra och viktigt!