LRFs veterinär My sahlman höll ett fördrag om smittorisker , både från människa till djur och från djur till människa. Den största riksen är EHEC och Cryptosporisium för att det krävs så små mängder bakterier för att smitta. Salmonella är också en risk men inte alls lika stor då det krävs en mycket stor mängd bakterier för att smitta. Det positiva är att det finns ett enkelt sätt att minimera dessa risker, att tvätta händerna noggrant före och efter djurbesök. Om man inte har tillgång till vatten fungerar även våtservetter och handsprit bra. Om besökarna har medhavd matsäck är det viktigt att man fikar långt från gödsel.