Gårdsvärdar från Öppna Gård och Skolkontakten träffades för att byta erfarenheter, ställa frågor och lyssna på LRFs veterinär My Sahlman som pratade om bla smittorisker.