Bushresa på Gotland

 

I strålande solsken begav sig årets Bushresa ner på Storsudret på Gotland för att titta på igenväxningen  av betesmarker och se vilken nytta de betande djuren och lantbruksföretagen gör för att hålla markerna öppna. LRF Gotland och Länsstyrelsen arrangerade dagen där politiker, tjänstemän på myndigheter, organisationer och lantbrukare träffades för att se på markerna och föra diskussionen varför det ser ut som det gör, vilka drivkrafter finns på det på landsbygden och hur ser framtiden ut med tanke på generationsskiften, entreprenörer, lönsamhet, miljömål m.m.

Vi besökte två lantbruksföretag med betesdrift med får och kött. Först besökte vi Röskusten i Eke där Roger Lundberg och Sussie Redig tillsammans med Mats Hallvede tog emot oss och beskrev deras företag där man tillsammans i 20 års tid arbetat med ett större område där nötkreatur och lamm betat. Även där finns behov av röjning som komplement till betning då enbuskar och olika former av taggbuskar snabbt kommer upp. Stora betesområden kräver att det är enkelt att göra tillsyn av djuren. Som lantbrukare är man i jour dygnet runt när det gäller djurproduktion. Vidare så är generationsskiften på gårdarna inte självklara då det oftast är en stor kapitalfråga för unga.

Det andra besöket gjordes på Viges gård i Grötlingbo där Lars-Göran Söderström och Marita Dahlby stod som värdar. På Viges är det också nötkötts- och lammproduktion som bedrivs samtidigt som de har många besökare på sin gård. Att besöksnäringen är beroende av ett öppet landskap som är levande med en artrik flora och betande djur var gruppen helt överens om. Nu kom inte några företrädare med från besöksnäringen men en fortsätta dialog med dem kommer att krävas då Gotland är ett välbesökt län. Livsmedelsproduktionen är också beroende av att kunna visa upp starka varumärken som besökarna känner igen när de handlar livsmedel på hemmaplan. Exempel på det är kött under varumärket Smak av Gotland producerat på gotländska ört- och kalkrika marker. Dagen avrundas med lunch och diskussioner med deltagarna vid Lars-Göran och Maritas strandbod.